مراحل کاربردی کلیدهای ریموت

شماره کلیدمدت زمان فشار دادن کلیدهانام برنامهتوضیحات
alt0.5 ثانیهفعال شدن سیستم دزدگیر Armingدر این حالت دزدگیر با یک تک آژیر و نمایان شدن علامت alt برروی صفحه ریموت تصویری، دربهای اتومبیل را قفل و سیستم دزدگیر فعال می شود.
alt0.5 ثانیهفعال شدن سیستم دزدگیر Disarmingدر این حالت دزدگیر با دو تک آژیر و نمایان شدن علامت alt برروی صفحه ریموت تصویری، دربهای اتومبیل را باز و سیستم دزدگیر غیرفعال می شود.
alt0.5 ثانیه
2بار
فعال کردن چراغ ریموتدر این حالت دوبار با زدن کلید alt پشت سرهم چراغ به مدت 10 ثانیه روشن می شود.
alt0.5 ثانیهاعلام وضعیتبا یکبار زدن کلید alt ابتدا نشان دهنده درجه حرارت فعال می شود در ادامه اگر دوباره کلید alt زده شود ولتاژ باطری ماشین نمایانگر می شود و در ادامه اگر دوباره کلید alt زده شود ولتاژ باطری ریموت نمایانگر می شود.
alt0.5 ثانیه
2بار
فعال کردن موقعیت یاب خودرواگر کلید alt را 2 بار پشت سرهم بزنیم موعیت یاب فعال می شود و علامت Car Finder برروی ریموت ظاهر می شود. در این حالت هر چه به خودرو نزدیکتر شویم تعداد بیپ برروی ریموت بیشتر می شود.
alt2 ثانیهفعال کردن و غیرفعال کردن سیستم Auto

سیستم Auto در مدل M100، 3 حالت دارد:

1- Auto در این حالت سیستم Auto فعال می شود.

2- Auto در این حالت سیستم Auto نسبت به قبلی قوی تر و در 1/5 ثانیه چک می کند.

3- Auto در این حالت سیستم Auto نسبت به قبلی قوی تر و در 0/5 ثانیه چک می کند. (با نزدیک شدن ریموت به ماشین دزدگیر فعال و بالعکس)

alt2 ثانیهاستارت از راه دوردر این حالت اتومبیل شما از راه دور استارت می زند البته شما باتوجه به اینکه سیستم استارتر از راه دور رزرو شده باشد در مدل M100 این برنامه قابل حذف یا اضافه می باشد. (به تکنسین نصب مراجعه شود.)
alt2 ثانیهصندوق پراندر این حالت صندوق عقب باز می شود اگر صندوق عقب مجهز به پمپ برقی باشد.
alt2 ثانیهقفل کردن ریموتدر این حالت کلیدهای ریموت قفل می شود و یک علامت H برروی ریموت ظاهر می شود.
alt4 ثانیهپانیک و ضدسرقتاگر خودرو خاموش باشد و کلید alt را 4 ثانیه نگه داریم خودرو به مدت 9 ثانیه آژیر و فلاش می زند. اگر خودرو روشن باشد و شاسی 4 را 4 ثانیه نگه داریم ابتدا خودرو شروع به آژیر می زند و دربها قفل می شود و بعد از 30 ثانیه اتومبیل را خاموش می کند. برای غیرفعال کردن این عمل باید شاسی alt را 0.5 ثانیه فشار داد.
alt+alt0.5 ثانیهفعال و غیرفعال کردن آژیردر این حالت آژیر را می توانید فعال و غیرفعال کنید.
alt+alt0.5 ثانیهفعال و غیرفعال کردن دزدگیر (اعزام به تعمیرگاه) Valet modeدر این حالت روی ریموت علامت Zzzz نمایان می شود و سیستم دزدگیر از مدار خارج و فقط قفل مرکزی اتومبیل عمل می کند. برای حذف آن باید مجددا تکرار شود.
alt+alt2 ثانیهخارج نمودن شوک سنسوردر این حالت بعد از غیرفعال کردن شوک از مدار alt اگر ضربه ای بر خودرو وارد شود هیچ عکس العملی روی ریموت نشان نمی دهد این حالت بیشتر در مواردی استفاده می شود که خودرو را در محلی پر رفت و آمد قرار داده اید.
alt+alt0.5 ثانیهقفل کودکدر این حالت پس از روشن شدن ماشین بعد از 30 ثانیه دربها را قفل می کند و در موقع بستن سوئیچ دربها را باز می کند.
alt+alt0.5 ثانیهPassive
اتوماتیک فعال شدن دزدگیر
در این حالت سیستم دزدگیر با خاموش کردن سوئیچ و بستن آخرین درب فعال می شود و اگر خودرو خاموش باشد و دربها بسته شوند پس از 30 ثانیه و 3 آلارم دربها قفل و سیستم دزدگیر فعال می شود
alt+alt0.5 ثانیهاستارت زدن 24 ساعته 
Timer Start
با فعال کردن تایمر و ساعت دلخواه اتومبیل پس از رزرو کردن هر 24 ساعت یکبار روشن شده و پس از شارژ باطری اتومبیل خاموش می شود. از این برنامه می توان هنگام استفاده نکردن از اتومبیل طی زمانهای طولانی بهره برد.
alt+alt2 ثانیهتایمر پارکینگدر این حالت مدت زمان توقف خودرو
alt+alt0.5 ثانیهخنک کردن موتور اتومبیل
Turbo
در این حالت بعد از خاموش کردن سوئیچ و بستن آخرین درب، موتور اتومبیل به مدت چند دقیقه درجا روشن می ماند و سپس به صورت اتوماتیک خاموش می شود. دلیل اجرای این برنامه این است که موتور اتومبیل پس از طی مسافتهای طولانی به صورت درجا روشن بماند تا موتور خنک شود.
alt+alt2 ثانیهورود به جدول برنامه های ریموتبه قسمت جدول برنامه های ریموت مراجعه شود.
alt+alt2 ثانیهورود به جدول برنامه نرم افزاری Auxورود به جدول نرم افزاری شماره 1.
alt+alt2 ثانیهفعال و غیرفعال کردن خروجی های Aux1 - Aux2اگر کلیدهای ذکر شده باهم 2 ثانیه نگهداشته شود خروجی های Aux1 و Aux2 فعال و غیرفعال می شود. (به تکنسین نصب مراجعه شود.)

جدول نرم افزاری شماره 1 دستگاه Gold 100

برای ورود به جدول شماره 1 به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1- کلید شماره alt+alt ریموت تصویری را 2 ثانیه نگهداشته تا بر روی LCD ریموت تصویری 01 - 1 مورد اول جدول نرم افزاری شماره1 نمایان شود.

2- با فشار دادن لحظه ای کلید شماره alt به صورت متوالی یکی یکی جلو رفته تا به کارایی مورد نظر در جدول شماره 1 برسید.
(اگر از موردی عبور کردیم می توانیم با فشار دادن لحظه ای کلید شماره alt به کارایی قبلی بازگردیم).

3- پس از رسیدن به کارایی مورد نظر در جدول شماره 1 می توانیم انتخاب را توسط کلید شماره alt انجام دهیم. (فعال یا غیرفعال کردن کارایی مورد نظر)

4- برای ثابت کردن انتخاب مورد نظر در نهایی کلید شماره alt را 5 ثانیه نگهداشته تا عبارت GOOD روی ریموت تصویری نمایان شود که این به مفهوم انجام انتخاب کارایی مورد نظر می باشد.


کارایی هاتصویرنام کاراییحالت کارخانهتغییرات
1-01altتوربوخاموش2دقیقه1دقیقه 
1-02altتایمر 24 ساعتهخاموشروشن  
1-03altمدت زمان روشن بودن ماشین توسط ریموت10 دقیقه25 دقیقه3دقیقه5دقیقه
1-04altقفل کودکروشنخاموش  
1-05altرزرو استارتروشن Auto خاموش Pass 
1-06altاخطار باز بودن درب توسط فلاشرخاموشروشن  
1-07altمدت زمان روشن بودن ماشین در زمان فعال بودن تایمر 24 ساعته3 دقیقه5 دقیقه8دقیقه12دقیقه

مزایای دستگاه ماجیکار گلد 100 نسبت به 902

1- سیستم Auto 3 حالته

حالت 1) اتومات فعال است و ضعیف

حالت 2) دراین حالت نشانگر Auto هر 1.5 ثانیه روشن و خاموش می شود و به همین ترتیب در 1.5 ثانیه چک می شود که نزدیکماشین شده است یا نه؟

حالت 3) در این حالت نشانگر هر 0.5 ثانیه چک می کند که نزدیک ماشن است یا نه؟

2- حالت موقعیت یاب از طریق نشانگر و بیپ

در این حالت فاصله اتومبیل توسط تعداد بیپ نشان داده می شود در زمانیکه موقعیت یاب فعال است هر چه نزدیکتر شود تعداد بیپ بیشتر می شود.
(با زدن کلید 4 کلمه Find ظاهر و عمعملکرد آغاز می شود.)

3- نشان دادن ولتاژ باطری ریموت بصورت عددی (علاوه بر نشان دادن ولتاژ باطری ماشین و درجه حرارت ) کلید alt، 3 بار زده شود.

4- وضعیت Hold (قفل کردن ریموت کلید alt، 2 ثانیه)

5- وضعیت تایمر پارک، با این وضعیت بعد از فعال شدن می توان زمان خاموش بودن ماشین در پارکینگ را محاسبه و نشان دهد (alt + alt 2 ثانیه)

6- فعال کردن پیجر با 2 بار زدن بر روی کارکال (در این حالت نویز گرفته می شود و خطا کم می شود)

7- فعال و غیر فعال کردن وضعیت (Aux) خروجی اضافه ( 2ثانیهalt + alt )

8- کیفیت بهتر شوک سنسور 2 حالته

9- فعال کردن آنتی کارجک و پانیک با کلید alt به مدت 4 ثانیه و نشان علامت پانیک

10- عملکرد صرفه جویی در باطری